FAQ

TEHNOLOŠKA
PITANJA

Blockchain je relativno nova tehnologija koja prenosi povjerenje od trećih osoba u vlastite ruke. Zbog toga možemo učinkovito preuzeti kontrolu nad našim sredstvima i postati vlastita banka. Ova nova tehnologija omogućuje brže i sigurnije globalne transakcije, što samo potiče globalizaciju.

Kriptovalute su novi oblik digitalnog novca koji funkcionira i nastaje na temelju složenih kriptografskih algoritama na računalnim mrežama. Koriste se jednako kao i plaćanje karticom ili internet bankarstvom.

Bitcoin (BTC) je digitalni novac, stvoren i čuvan elektronički. Bitcoin nije printan i nije kontroliran od strane bilo koga. Proizvode ga brojni ljudi pomoću računala u cijelom svijetu koristeći software koji rješava matematičke probleme.

Ethereum (ETH) je otvorena platforma bazirana na blockchain tehnologiji koja omogućuje programerima da razvijaju i objave decentralizirane aplikacije. Ethereum platforma koristi ERC20 protokol.

Chainlink (LINK) e decentralizirana oracle mreža koja blockchainima pruža podatke iz stvarnog svijeta. Jedan je od glavnih izvora podataka koji se koriste za davanje informacija aplikacijama u decentraliziranim financijama.

EKONOMSKA
PITANJA

Zaradu na kriptovalutama moguće je ostvariti na više načina; rudarenjem, trgovanjem i investiranjem. Ulaganje u kriptovalute je rizično i preporučamo da se obratite stručnjacima.

Bitlucky je posrednik pri ulasku na tržište blockchain tehnologije. Pružamo savjetodavne i edukacijske usluge. Savjetodavne usluge vršimo za 3 kriptovalute: Bitcoin, Ethereum i Chainlink.

PRAVNO-RAČUNOVODSTVENA
PITANJA

U Republici Hrvatskoj kriptovalute službeno se nazivaju virtualnim valutama. Virtualna valuta je digitalni prikaz vrijednosti koji nije izdala i za koji ne jamči središnja banka ni javno tijelo, koji nije nužno povezan sa zakonski uspostavljenom valutom te nema pravni status valute ili novca, ali ga fizičke ili pravne osobe prihvaćaju kao sredstvo razmjene i može se prenositi, pohranjivati te se njime može trgovati elektroničkim putem. Zadnje relevantno porezno mišljenje Republike Hrvatske možete pronaći na ...

Da, prema mišljenju Porezne uprave iz srpnja ove godine - trgovanje kriptovalutama smatra se financijskom transakcijom. Na dohodak ostvaren po osnovi trgovanja kriptovalutama plaća se porez na dohodak po osnovi kapitalnih dobitaka, budući se radi o dobitku po osnovi kupoprodaje te valute, što je ekvivalent instrumentima tržišta novca. Porez se plaća na razliku između nabavne i prodajne cijene umanjenoj za možebitne troškove trgovanja. Porez se plaća po stopi od 12 posto, a potom se uvećava za prirez nadležne općine / grada.