OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Društvo sklapa ugovor sa Vlasnikom kriptoimovine kojem pritom Društvo pruža uslugu savjetovanja pri kupnji i prodaji robe na tržištu kriptovaluta, pazeći da se ostvare najpovoljniji ishodi za Vlasnika.

Sklapanjem Ugovora, Vlasnik kriptoimovine potvrđuje da je svjestan rizika povezanih s kupnjom i prodajom robe na tržištu te da iste preuzima na vlastitu odgovornost, da mu je Društvo stavilo na raspolaganje podatke i informacije koje je zatražio i da mu je na zadovoljavajući način odgovoreno na sva pitanja koje je postavio glede tržišnih okolnosti na koje se odnosi ovaj Ugovor, a osobito da Društvo ne može utjecati niti kontrolirati situaciju na tržištu, niti jamčiti ostvarenje dobiti Vlasniku.

Sklapanjem Ugovora Vlasnik kriptoimovine obvezuje se sam voditi računa o svojim poreznim obvezama i drugim teretima.

Ugovor je sastavljen na hrvatskom jeziku te u slučaju da ugovorne stranke ne uspiju riješiti međusobna sporna i dvojbena pitanja, rješavanje će povjeriti stvarno nadležnom sudu u Rijeci.